Normativa dels comptes de correu del departament de FQA i l'ICC

1- Assignació de comptes de correu

Els comptes de correu es crearan a petició de les secretaries
corresponents. Correspon un compte de correu a

* FQA: personal amb vinculació estatutària al departament, essencialment
PDI, PAS, doctorands i postdocs

* ICC: personal amb vinculació a l'ICC d'acord amb els criteris de
l'institut


2- Caducitat dels comptes de correu

Un cop acabi la vinculació del personal amb el departament o l'institut
els comptes de correu es donaran de baixa d'acord amb el següent procés:

- Durant els tres primers mesos després de la desvinculació el compte
seguirà actiu de forma normal

- Durant els següents nou mesos, i en cas que es demani, s'establirà una
redirecció dels correus a un compte de correu extern escollit per
l'usuari. El compte FQA/ICC no serà accessible.

- Al cap d'un any del final de la vinculació el compte de correu
s'eliminarà completament

S'enviaran amb antelació avisos als usuaris en cada fase d'aquest procés
per què puguin preparar-se.


3- Excepcions

Els directors del departament i l'institut poden acordar en casos
especials excepcions a les normes anteriors. En particular, poden
concedir comptes de correu de forma discrecional i estendre en cas de
necessitat el període post-vinculació dels mateixos.